Close Zpráva stránky

Nový výpočet HCP v roce 2020

24.10.2019

Výpočet HCP by se měl skládat z osmi nejlepších výsledků z posledních 20 odehraných kol.

- mělo by se jednat o HCP, který bude platný pro celý svět a všechna hřiště rovnocenně
- ve výpočtu nového HCP by mělo být zohledněno také počasí na daných turnajích
- maximálním započítávaným výsledkem na jamce by mělo být Netto double bogey
- handicapový limit zůstane na hodnotě 54 bez ohledu na pohlaví
- bude stanovený minimální počet kol pro získání nového HCP (počet stanoví národní organizace)


Česká golfová federace

Přečíst si článek Nový handicapový systém - 1.

Přečíst si článek Nový handicapový systém - 2.

Zpráva stránky Close
SQL-GOLF